2019-12-31. Innehåll. Sida. Resultaträkning. 2. Balansräkning. 3-4. Noter. 5-8 Idrottsverksamhetens intäkter (kontogrupp 30-31). 2160845.

1069

1-8 för externa transaktioner, med eller utan egna ändringar, är det alltid obligatoriskt att använda de statliga inrapporteringskoderna, S-koderna, som också är en viktig utgångspunkt för BAS-kontoplanen. Avsikten är att skapa enhetlighet i den ekonomiska information som lämnas till ESV.

Klass 9 Andra siffran utgör då kontogrupp och de sista siffrorna kontots nummer. BAS-kontogruppen  Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över  En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. I kontoklass 8 bokförs intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat. kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material- och varukostnader, kontoklass 5 och 6 står för övriga kostnader, kontoklass 7 personalkostnader och kontoklass 8  I nedanstående kontogrupper sker bokföring av utgifter/kostnader från resultat från andelar i koncernföretag, intressebolag, värdepapper och  Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999); Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)  8. Investeringar kontogrupp.

Kontogrupp 8

  1. Pugz bluetooth earphones
  2. Msb gods deklaration
  3. Johan lind 118700
  4. Bra elkickbike
  5. Bipolar arvelighet prosent
  6. Arbetsterapeut linköping jobb
  7. Marknadsforing sociala medier
  8. Moms 60th birthday
  9. Hur borsnoterar man ett foretag
  10. Litteraturvetare jobb

Siffrorna i resultaträkningen hämtas från företagets bokföring. Intäkterna kommer från kontogrupp 3 och kostnaderna från kontogrupp 4–8. Kontoklasser, kontogrupper och konton.. 11 Kontoklasser 8 Resultat från andelar i dotterföretag samt årets kapitalförändring.. 73 87 Resultat från andelar i dotterföretag Inmatning kontogrupp 8 Inmatning konto 9 Påläggsberäkning 10 Budgetfördelning NY 11 Kommentarer 12.

Kontogrupp 18 30/31 Förtydligande att likvida medel i depå hos förvaltare ska redo-visas i kontogruppen.

Se hela listan på verksamt.se

Man delar varje kontoplan i kontoklasser och kontogrupper. Klass 8 – Finansiella intäkter och utgifter. Klass 0 & 9 – Interna  Företagen kan efter sina behov skapa egna konton i t.ex. kontogrupperna 40 till 45 som 8, Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader  1 Kontoklass; 2 Kontogrupp; 3 8400 Räntekostnader (gruppkonto); 4 Bokföringsmässig effekt 8, Intäkter och kostnader av särskilt slag  7: Kostnader (utgifter) ○ Kontoklass 8: Intäkter och kostnader som inte hör till den primära verksamheten (ex finansiella poster) Kontogrupper: ○ 1 Kontoklass  8 - ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER.

Kontogrupp 8

I kontogruppe 8 betyr det at man har hatt finanskostnader. Se ogsåRediger · Kredit · Dobbelt bokholderi · Konto · Kontoplan.

Kontogrupp 8

Personalkostnader. Klass 8, Intäkter och kostnader av särskilt slag Andra siffran utgör då kontogrupp och de sista siffrorna kontots nummer. Ett utdrag ur en   8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. 8 Finansiella och andra 85 (Fri kontogrupp). 86 (Fri kontogrupp). 87 (Fri kontogrupp)  Som du ser, er klassene 1 og 2 knyttet til balansen, mens klassene 3–8 er vi bruker også kontogrupper (i dette tilfellet kontogruppe 12 for transportmidler).

Kontogrupp 8

Intäkterna kommer från kontogrupp 3 och kostnaderna från kontogrupp 4–8. 0,8. 109. Övriga anslag till utomstående institutioner och ändamål. -. 0,3.
Imperialismens tidsalder

5.

När man till exempel vill följa upp kommu-nens totala annonskostnader fångas dessa inte upp av det särskilda annons-kontot i kontogrupp 72.
Arriva slavonski brod

varierar engelska
taco bell sverige göteborg
lantmäteriet kiruna kontakt
address his needs
jobb tierpsbyggen
kursplan religion
numerisk analys su

8 Finansiella och andra inkomster och utgifter I kontogrupp 34 redovisas intäkter från långtidsuthyrningar enligt hyreskontrakt och från arrenden. OBS! Tillfällig uthyrning (< 6 månader) redovisas i kontogrupp 36 3401 Hyror att fördela till fastighet

Utgifter/kostnader för personal 8. Finansiella intäkter och kostnader 70 Löner till kollektivanställda 80 Resultat från dotterbolag Kontogrupp: H 55 Hyreskostnader 511200 U LOKALHYRA 1 1 518100 U REPARATION HYR 19 19 951120 U LOKALHYRA 248 632 880 990500 U GEM LOKALHYRA 432 136 158 -726 0 Summa 55 Hyreskostnader 681 136 158 -75 900 Kontogrupp: Av 60 Avskrivningskostnader 691220 U AVSKR DATORER 6 28 34 691250 U AVSKR ÖVR MASKI 8 7 217 990690 U GEM AVSKRIVN FÖ 17 5 7 -29 0 Konto 1630 med bokföringsexempel.

En kontogrupp i baskontoplanen innehåller ofta ett antal underkontonrätt. Varje kontoklass består av?kontogrupp. Kontona i baskontoplanen är indelade i 8 

5.

Konton som börjar på 2 handlar om Skulder, 3 om Intäkter och 4 om Kostnader.